Plataforma jasotzaileen erabilerarako segurtasun arauak

Segurtasun-ikasgaiak
Plataforma jasotzaileen erabilerarako segurtasun arauak

Plataforma jasotzaileen erabilerak arrisku propioak eta bere erabilerarekin lotutako bestelako batzuk dakartza, beraz, garrantzitsua da segurtasun arauak ezagutzea, arrisku horiek murriztu ahal izateko eta istripuak edo gertakariak ekiditeko. Segurtasun arau horiek plataforma abiatu eta jaso aurretiko arauak, bere erabileran zehar eta ondoren ekipoa eragiten dituztenak barne hartzen dituzte.

Plataforma jasotzaileen erabilerak arrisku propioak eta bere erabilerarekin lotutako bestelako batzuk dakartza, beraz, garrantzitsua da segurtasun arauak ezagutzea, arrisku horiek murriztu ahal izateko eta istripuak edo gertakariak ekiditeko. Segurtasun arau horiek plataforma abiatu eta jaso aurretiko arauak, bere erabileran zehar eta ondoren ekipoa eragiten dituztenak barne hartzen dituzte.

Bestetan azaldu izan dugun bezala, plataforma jasotzaileak jarduera mugikorreko ekipoak dira eta pertsonak lan-kokapen zehatz bateraino lekualdatzeko erabiltzen dira, oro har, altuerako lanak egiteko, esaterako mantenu, garbiketa, konponketa edo ikuskapen lanak, etab.

Aurreko beste post batean aipatu bagenituen plataforma jasotzaileen arrisku faktoreak, aukera honetan ekingo diogu plataformak modu seguru eta arduratsuan erabili ahal izateko aurretiaz ezagutu beharreko segurtasun arauak sakontzeari.

 

Martxan jarri aurretiko segurtasun arauak

Egiaztatu langileen plataforma jasotzaile mugikorrak (PEMP) ez duela akatsik edo matxurarik. Akats edo matxurarik atzematen bada konpondu egin behar da ekipoa erabili aurretik. Beraz, derrigorrezkoa da egiaztatzea:

 • Operazio eta larrialdi kontrolak.
 • Sistema elektrikoa, hidraulikoa eta errekuntzakoa.
 • Egonkortzaileen, egitura orokorraren, gurpilen, pneumatikoen, balazten edota baterien egoera fisikoa.
 • Soldadura matxuraturik edo bestelako egitura-akatsik ez existitzea.
 • Lan-orga labaingarri bihurtzea eragin lezaketen produktu kimiko, lokatz, olio, pintura, eta abarren hondakinik ez existitzea.
 • Erorketen aurkako EPIren erabilgarritasuna.
 • Alerta eta kontrol seinaleen
 • Segurtasun pegatinen presentzia eta irakurgarritasuna.

PEMP-ren azterketen/ikuskapenen erregistro garatu behar da, baita mantenu prebentibo eta zuzentzaile bat ere, UNE 58921 arauan xedatuaren arabera.

Halaber kontuan hartu behar da plataforma jaso aurretik:

 • PEMP-ren kokalekuari dagokion lantokia berrikustea eta aurretiaz toki hartako baldintzak ebaluatzea.
 • Ekipoaren bertikaletik hurbil goi tentsioko eroapen elektrikorik ez dagoela egiaztatzea.
 • Lan-eremua mugatzea kanpoko pertsonak ingurunera sartzea ekiditeko.
 • PEMP-ren karga nominala ez gainditzea eta karga banatzen saiatzea, plataformaren erdi gunean
 • Egonkortzaileak fabrikatzailearen adierazpenak jarraituz erabiltzea.
 • Ekipoa martxan jarri aurretik plataformarako baranda edo sarbide-atea ixtea.
 • Organ, operadoreek arnesak (gorputz osorako eta eslinga doigarria dutenak) erabili behar dituzte, horretarako aurreikusitako gune zehatzetako ainguratzea (atxikipena), hala nola aurreikusitako jarduerari dagozkion EPIak (kaskoa, eskularruak, etab.) erabiliz.
 • Ziurtatzea operadoreek UNE 58923 arauaren araberako prestakuntza teoriko/praktikoa jaso dutela, eta erabili beharreko ekipoa ezagutzen dutela.
 • PEMP-rekin operatuko duten langileek osasun zaintzako medikuaren GAI izatea badutela ziurtatzea.

 

Plataforma jasota eta mugimenduan egotean aplikatzeko segurtasun arauak

 • PEMP-ren aginteak poliki erabiltzea.
 • Azalera hauskor edo ezegonkorrak zapaltzea ekiditea.
 • Babes-plakak erabiltzea babes azalerak hedatzeko eta lurzoruarekiko presioa murrizteko.
 • PEMP-a lekualdatzeko abiadura murriztea gune estu eta oztopoak dituzten haietan.
 • Lekualdatze mugimenduan atzerako martxa ezinbesteko kasuetara mugatu behar da.
 • Premiazkoa da etengabe zeharkatu beharreko eremuarekiko ikuspegi gardena hala nola segurtasun distantzia minimoa zaintzea, tentsio-linea elektriko, oztopo, desnibel, lubaki, arrapala, eta abarrekiko.
 • PEMP motaren arabera, beharrezkoa da lekualdatze abiadura mugatzea, kontuan hartuta eremuaren baldintzak, ikusgarritasuna, aldapen presentzia, meteorologia baldintzak, etab.
 • Ez igo edo jaistea plataformatik goian dagoenean.
 • Ez erantsi elementu osagarririk laneko plataformari altuera irabazteko, kasu eskailerak, tabloiak, aldamioak, etab.
 • Operadorearen gainetik oztoporik ez dagoela egiaztatu eta harrapatze-aurkako sistemak akoplatzeko beharra zehaztea.
 • PEMP-a jaitsi edo mugitu aurretik egiaztatu alboko gunetan pertsonarik edo oztoporik ez dagoela.

 

Plataforma erabili osterako segurtasun arauak

‐ PEMP behar bezala aparkatzea horretarako gaitutako tokian.

Kontaktu guztiak ixtea eta ibilgetzea egiaztatzea, gurpilak babestuz, beharrezkoa bada.

PEMP-tik gantza, koipeak, pintura, etab. garbitzea. Garbiketa urarekin egiten bada, kableak eta/edo atal elektrikoak ez kaltetzea zaindu behar da.

Buletinera harpidetu