Eremu konfinatu guztiak ez dira berdinak. Eremu konfinatuen sailkapena

Infografiak
Eremu konfinatu guztiak ez dira berdinak. Eremu konfinatuen sailkapena

Eremu konfinatuaren definizioa orokorregia eta zehaztu gabea gerta daitekeenez eta lantegiak heterogeneoegiak izan litezkeenez, enpresak dira lantegien kategorizazioa egiteko eta esparru horiek eremu konfinatu bezala katalogatu beharko liratekeen edo ez erabakiko dutenak. Bere konfigurazioa aztertu eta arrisku objektiboak nahiz balizkoak, edo hustuketa zailtasuna zehaztu ondoren, kategorien araberako sailkapena finkatzen da.

Eremu konfinatuaren definizioa orokorregia eta zehaztu gabea gerta daitekeenez eta lantegiak heterogeneoegiak izan litezkeenez, enpresak dira lantegien kategorizazioa egiteko eta esparru horiek eremu konfinatu bezala katalogatu beharko liratekeen edo ez erabakiko dutenak. Bere konfigurazioa aztertu eta arrisku objektiboak nahiz balizkoak, edo hustuketa zailtasuna zehaztu ondoren, kategorien araberako sailkapena finkatzen da.

Gogoratu behar dugu sailkapen hori beharrezkoa dela, izan ere, esparru konfinatu batean egin daitekeen lan orotan hainbat alderdi aztertu eta zehaztu behar dira, esaterako garatuko diren lan motak, lan horren zirkunstantzia bereziak, existitzen diren laneko arriskuak, etab.; horien artean halaber kategoria zehatz batean sailkatzea dagokio lanerako erabiliko litzatekeen gune konfinatu mota.

 

 

Buletinera harpidetu