Makinek harrapatzearen gaineko istripuak prebenitzea

Segurmania
Makinek harrapatzearen gaineko istripuak prebenitzea

Industria ongizatea eta oparotasuna bermatzeko ezinbesteko sektore ekonomikoa da, eta etengabe berritzea eta aurrera egitea eskatzen du lehiakortasuna ez galtzeko; ondorioz, gero eta modernoagoa eta aurreratuagoa den makineria industriala erabiltzen dugu. Makina astunak eta konplexuak erabiltzeak, zati mugikorrak dituztenak, istripu-arrisku handia eragiten du beti, bereziki langileak harrapatzearekin loturikoak.

01Industria ongizatea eta oparotasuna bermatzeko ezinbesteko sektore ekonomikoa da, eta etengabe berritzea eta aurrera egitea eskatzen du lehiakortasuna ez galtzeko; ondorioz, gero eta modernoagoa eta aurreratuagoa den makineria industriala erabiltzen dugu. Makina astunak eta konplexuak erabiltzeak, zati mugikorrak dituztenak, istripu-arrisku handia eragiten du beti, bereziki langileak harrapatzearekin loturikoak.

Makinetan harrapatuta geratuz gero, lesio oso larriak izan daitezke; hots, gorputz-adarretako kalte handiak, anputazio traumatikoak eta bizitza galtzera ere iritsi daitezke. Beraz, funtsezkoa da sektore horretako enpresek prebentziorako neurri egokiak ezartzea, langileen segurtasuna bermatze aldera.

Prebentzioaren gainerako arlo guztietan bezala, makinek harrapatzeko istripuak saihesteko estrategia garrantzitsu eta eraginkorrena da makinak maneiatzen dituzten pertsonak prestatzea eta kontzientziatzea. Funtsezkoa da plantillak makineria modu seguruan erabiltzeari buruzko trebakuntza zehatza jasotzea, eta horren barruan harrapatzeko arriskuak nola identifikatu eta saihestu ere bai. Gainera, oinarrizkoa da makina edo ekipo jakin batzuekin lan egitean jarraitu beharreko segurtasun-neurri espezifikoei buruzko informazioa ematea.

Horretarako, ordea, oso garrantzitsua da makinak erabiltzen dituzten pertsonek duten ezagutzatik abiatzea. Haien esperientziak eta kezkak entzutea, berrikusteko eta hobetzeko prozesuetan modu aktiboan parte hartzea eta haien iritziak prozesu operatiboetan jasotzea galdu ezineko abantailak dira.

Giza faktoreaz gain, oso garrantzitsua da enpresek makinen mantentze egokia egiteko inbertitzen jarraitzea. Ikuskapen erregularrek eta prebentzio-arloko mantentze lanek egon daitezkeen arazoak identifikatzen eta konpontzen jarraitzen dute, arrisku bilakatu baino lehen. Era horretan, oinarrizkoa da mantentze-lanetako taldeak gai izatea eta lan horiek modu eraginkorrean egiteko beharrezko baliabideak izatea. Lan horiek modu seguruan egin behar direnez, garrantzitsua da makinak esleitzeko mekanismo egokiak ezartzea, ohiko mantentze-eragiketetan arriskuak murriztearren.

Jakina, harrapatze-istripuak prebenitzeko beste funtsezko alderdi bat da makinak eta ekipamenduak behar bezala diseinatzea. Fabrikatzaileek ezarritako segurtasun-arauak eta -jarraibideak jarraitu behar dituzte, haien produktuak erabiltzeko seguruak direla bermatzeko. Horren barruan, segurtasun-gailuak sartu behar dira, hots, babesak, funtzionamenduan daudenean makinen alde arriskutsuetara ez sartzeko; horiek zehaztuta daude ezinbestekoa eta legez derrigorrezkoa den “CE Markaketan”.

Hala ere, erosteko prozeduretan, ez da soilik formalki eta dokumentalki egiaztatu behar makinaren CE Markaketa. Zalantzarik gabe, “maukak” alde batera utzita, bermea duten hornitzaileekin lan egiteak lagundu egiten du fabrikatzaileak ematen duen berrikuspenean eta markatzean konfiantza izaten, baina erosi aurretik geuk egiaztatzea eta berrikustea garrantzitsua da. Makina horiek derrigorrezko “CE Markaketa” badute ere, makina horien hondar-arriskuak aztertu eta ebaluatu behar dira, hondakin-arrisku horiek ezabatzeko eta, ezinezkoa denean, horien ondorioak minimizatzeko ezarri behar diren neurri gehigarriak identifikatzearren.

Baina, horretarako guztirako esparru moduan, lan honi egitura emateko, funtsezkoa da enpresek lantokian segurtasun-mailako kultura sustatzea. Hain zuzen ere, horrek eskatzen du plantillen, teknikarien eta zuzendaritzaren arteko komunikazio irekia sustatzea, bertan lan egiten duten pertsonak ikusten duten edozein arazo edo arrisku potentzialaren berri ematera animatzearekin batera. Ekarpen bakoitza unean-unean artatuko da eta emango zaio erantzuna, portaera seguruak aitortuz eta sarituz. Horrela, berez, prebentzio-neurrien segimendua bultzatuko da.

 

Luis Blanco Urgoiti

AVEQ-KIMIKAko idazkari nagusia

Buletinera harpidetu