Espazioak axola du. Langile bakoitzeko gutxieneko azalera librearen kalkulatzaile bat existitzen da.

Segurtasun-ikasgaiak | 30/10/2019
Espazioak axola du. Langile bakoitzeko gutxieneko azalera librearen kalkulatzaile bat existitzen da.

Tamainak garrantzia duela dioen esakera hori ezagutzen al duzu...? Bada segurtasunarekin lan egiterako orduan garrantzitsua dena eta asko, espazioa da.

Tamainak garrantzia duela dioen esakera hori ezagutzen al duzu…? Bada segurtasunarekin lan egiterako orduan garrantzitsua dena eta asko, espazioa da. Ez planetak aurkitzen diren tokian espazio sideral eta galaktikoa, baizik eta zure lantokiaren dimentsio espazialak.

Eta oraindik gehiago zehaztuz, langile moduan gure lantokian dugun, arrisku zehatzen aurka segurtasuna eskaini behar digun eta suteak bezalako larrialdi egoeretan ebakuazioa errazten duen (jaitsierak, talkak, kolpeak, etab.) espazio librea.

Garrantzitsua da langileko azalera libre hau edukitzea bere lana arriskurik gabe eta baldintza ergonomiko onargarrietan egiteko aukera izan dezan. Horregatik, gutxieneko segurtasun antolamendu eta lantokietako osasunari buruzko “Baldintza eraikitzaile” izeneko 4. artikuluan   eta 486/1997 Errege-Dekretuaren “Lantokietako segurtasuneko Baldintza orokorrak” I. eranskinean, lan-lokalak izan behar dituzten gutxieneko dimentsioak arautzen dira. Gutxienez beharrezkoa bezala kokatzen da:

  1. 3 metroko altuera zorutik sabairaino. Hala ere, zerbitzu eta merkataritza-lokaletan, bulego eta dendetan altuera 2,5 metrotara txikiagotu ahal izango da.
  2. Langileko 2 metro karratu libreko azalera.
  3. 10 metro kubiko, ez hartuta, langileko.

 

Segur aski orain zeure buruari galdetzen arituko zara, nire lantokiak baldintza hauek betetzen ditu ? Egiazki 2 metro karratuko azalera librea dut niretzat? Hau egiaztatzeko lokaleko erabateko azalera kalkulatu behar da eta balio horri  lokaleko elementu material guztiek hartutako azalera kendu; azkenik emaitza lan-lokaleko langile okupatzaileko kopuruagatik banatzen da. Erraza iruditzen zaizue ala jada korapilatzen hasi da?

Bada jakin ezazue kalkulu errazeko sail hauek lokal desberdinen ezaugarri geometrikoen eta baloratzen diren elementu materialen arabera oraindik gehiago korapilatu daitezkeela. Beraz ez da hasiera batean zirudien bezain erraza…

Laneko Segurtasun eta Higiene Nazio-Institutuak (INSHT) zeregina zaila izan daitekeela ezagutuz kalkulua erraztu nahi digu eta horretarako, lan-espazio desberdinetan kalkulua egiten duen aplikazioa gure esku jarri du, jada fabrika garden edo zatitutako lokalak izanik, irregulartasun geometrikoetara moldatuz eta lehen aipatutako Errege-Dekretuaren eskaerak betez.

Kalkulagailua erabiliz askoz errazagoa ezta? Honi esker, langile bakoitzarentzat bere funtzioak modu seguru eta osasungarrian betetzeko beharrezkoak diren segurtasun eta konfort bermeak eskaintzen dituen espazio libre nahikoa dagoen egiaztatzea errazagoa da.

 

Buletinera harpidetu