Obra mugitzen denean… errepideetako obren seinaleztapen mugikorra

Segurtasun-ikasgaiak
Obra mugitzen denean… errepideetako obren seinaleztapen mugikorra

Edozein eraikuntza-proiektu egiten denean edo bide-azpiegiturak hobetzen direnean, segurtasuna erabateko lehentasuna izaten da. Errepideetako obretan seinaleak modu egokian jartzea ezinbestekoa da bideko erabiltzaile guztien (gidariak, oinezkoak eta langileak) segurtasuna bermatzeko. Obren seinaleztapen mugikorrak, dituen ezaugarriak direla-eta, tratamendu espezifikoa eskatzen du. Errepideetako seinaleztapen finkoarekiko dituen aldeak azalduko dizkizugu jarraian.

Edozein eraikuntza-proiektu egiten denean edo bide-azpiegiturak hobetzen direnean, segurtasuna erabateko lehentasuna izaten da. Errepideetako obretan seinaleak modu egokian jartzea ezinbestekoa da bideko erabiltzaile guztien (gidariak, oinezkoak eta langileak) segurtasuna bermatzeko. Obren seinaleztapen mugikorrak, dituen ezaugarriak direla-eta, tratamendu espezifikoa eskatzen du. Errepideetako seinaleztapen finkoarekiko dituen aldeak azalduko dizkizugu jarraian.

Errepideetako seinaleztapen finkoaz hitz egiterakoan aipatu genuen moduan, seinaleztapena arretaz planifikatzean, seinale egokiak hautatzean, leku zehatzetan estrategikoki kokatzean eta egoera onean mantentzean, bide- eta lan-ingurune segurua sortzea lortzen da, eta istripuen kopurua eta larritasuna nabarmen murrizten laguntzen du.

Seinaleztapen-parametroak aldatu egiten dira obra finkoak edo mugikorrak diren kontuan hartuta, bi seinaleztapen horiek oso komunak badira ere, bereizten dituzten alderdi batzuk baitaude. Seinaleztapen mugikorrak lekualdatzen diren obretan edo zereginetan erabiltzen dira, edo, finkoak izan arren, iraupen laburra dela-eta, instalazioaren segurtasun- eta azkartasun-arrazoiak medio, seinaleztapen finkoaren ordez seinaleztapen mugikorra erabiltzea gomendatzen den lanetan.

Bi kasuetan, beti erabili beharko dira Sustapen Ministerioaren katalogoan seinaleztatzeko jasotzen diren elementuak eta gailuak eta dagozkien arauen zehaztapenak jarraitu beharko dira. Hala ere, obra mugikorretan, mugikortasuna da ezaugarri definitzailea eta funtsezko ezaugarria. Obra etenik gabe egiten bada edo lanaldi berean tarteekin egiten bada, mugikortasunak esan nahi du seinaleak ere mugitu egin beharko direla.

Beraz, seinaleztapena ibilgailu eta/edo atoiei atxikita egongo da, eta soilik tripodeen edo antzekoen gaineko seinaleak erabili ahal izango dira, zeregina dela-eta, seinale horiek leku berean egon behar dutenean iraupen luzeagoko tarte batean.

Seinaleztapen mugikorraren funtsezko beste ezaugarri bat da argi-elementuak erabiltzea, egunez nahiz gauez; hau da, ibilgailuetan eta seinaleetan jarritako argi birakariak edo noranzko orotako keinukariak eta argi-geziak eta norabideko edo aldizkako argien ur-jauziak.

Obra edo zeregina ibilgailu batekin egiten bada, ibilgailua behar bezala seinaleztatu behar da;  gainera, abiaduraren eta galtzadaren okupazioaren arabera, ibilgailu hori beste ibilgailu batekin edo gehiagorekin aurrez abisatu eta babestu ahal izango da.

Segurtasun handiagoa izateko, seinaleztatzeko modu horrek funtsezko ezaugarri batzuk ditu, eraginkortasun handiagoa izan eta lotutako arriskuak minimizatzearren:

  • Seinaleztapen mugikorrak kokatzeko eta kentzeko erraza izan behar du, obraren aldaketa dinamikoetara egokitze aldera. Sistema modularrek eta seinale eramangarriek denbora errealean obraren premietara egokitzeko aukera ematen dute.
  • Erabiliko diren makinek edo ibilgailuek zuriak, horiak edo laranjak izan behar dute, eta, gutxienez, argi anbar birakaria edo norabide orotako keinukaria eraman behar dute goiko aldean.
  • Seinale mugikorrek ondo ikusteko modukoak eta distantzia luzera ulertzeko modukoak izan behar dute. Gainera, argi egokiak izan behar dituzte ikuspena bermatzeko. Seinale guztiak guztiz islatzaileak izango dira, 2. mailakoak.
  • TP-18 etaTP-31 seinaleek hiru argi anbar keinukari eramango dituzte beti. Argiak O > 200 mm-koak izango dira, aldi bereko pizte intentsitatearekin eta triangeluan jarrita egongo dira erpinetan, horren barrualdean edo kanpoaldean. Argiak O > 200 mm-koak izango dira, gaueko zerbitzuan argiztapen-intentsitatea gutxienez 900 kandelakoa izanik eta egunez 3.000 kandelakoa, elikadura-iturria halogenoa denean, eta 1.5 joulekoa xenon motakoak badira.
  • Ibilgailuetan jarritako seinaleak ibilgailuaren gainean bertan edo bastidoreetan jarriko dira. Horietan gehienez bi setio jarriko dira, eta horiekin batera, argi-seinale anbar direkzionalak edo keinukariak jarri ahal izango dira, argi halogenoko 5 unitatekoak, O > 200 mm-ko lerroan jarrita eta gutxienez 900 kandelakoak gaueko argiztapenerako eta 3.000 kandelakoak eguneko argiztapenerako.
  • Geziak panel beltz ez islatzaile baten gainean eratuko dira, eta argi-elementuak aldi berean piztuko dira.
  • Seinaleztapen mugikorrean erabilitako seinaleen gutxieneko dimentsioak 3-I.C Arauko 4. Taulan “handiak” bezala sailkatutakoak izango dira, neguko bideetan erabilitako ibilgailuetan jarritako seinaleak izan ezik, Taula horretan “normal” gisa sailkatuta daudenak erabili ahal izango baitira.

Seinaleztapen eta balizatze guztia kontu handiz egokitu beharko da obraren ezaugarri espezifikoetara eta obra burutzen ari den tartearen ezaugarrietara nahiz gidatzeko baldintzetara, zirkulatzeko batez besteko abiadura barne.

 

Buletinera harpidetu