Esadazu nola jokatzen duzun eta esango dizut… nola funtzionatzen duen portaeren kudeaketak zure enpresan

Segurtasun-ikasgaiak
Esadazu nola jokatzen duzun eta esango dizut… nola funtzionatzen duen portaeren kudeaketak zure enpresan

Prebentzio-kulturaren 10 osagairi buruzko gure sagarekin jarraituz, prebentzio-kultura ona lortzeko hain garrantzitsua den ezaugarri bati buruz hitz egitea egokitzen da; hau da, portaeren kudeaketa. Ikuspegi integrala eta positiboa erabili behar da portaerak kudeatu eta istripuak, lesioak eta kalteak prebenitzeko, erakundearen maila guztietan portaera seguruak eta osasungarriak sustatuz.

Prebentzio-kulturaren 10 osagairi buruzko gure sagarekin jarraituz, prebentzio-kultura ona lortzeko hain garrantzitsua den ezaugarri bati buruz hitz egitea egokitzen da; hau da, portaeren kudeaketa. Ikuspegi integrala eta positiboa erabili behar da portaerak kudeatu eta istripuak, lesioak eta kalteak prebenitzeko, erakundearen maila guztietan portaera seguruak eta osasungarriak sustatuz.

Enpresa batean portaerak kudeatzeko prozesu proaktibo bat behar da, lanpostuan jokabide seguruak eta osasungarriak sustatu daitezen. Horretarako, lan-giroan egon daitezkeen arriskuak identifikatu eta ebaluatu behar dira, prebentzio-neurriak diseinatu eta praktikan jarri, eta segimendu eta atzeraelikadura sistema bat ezarri behar da, hartutako neurriak eraginkorrak izan daitezen.

Portaerak modu eraginkorrean kudeatzearren, garrantzitsua da enpresaren zuzendaritzak konpromisoa hartzea lan-giro segurua eta osasungarria ezartzeko. Horrek esan nahi du beharrezko baliabideak esleitu behar direla arriskuak prebenitzeko, langileei trebakuntza eta prestakuntza eman behar zaizkiela, eta reporting kultura sustatu behar dela, langileek edozein gorabehera edo arrisku potentzialen berri modu seguru eta konfidentzialean eman dezaten.

Komunikazio argia eta eraginkorra funtsezkoa da enpresako kide guztiak norabide berean lerrokatuta egotea eta segurtasuna eta arriskuen prebentzioa sustatzeko elkarrekin lan egitea bermatze aldera. Liderrek portaera-espektatiba argiak ezartzeaz gain, espektatiba horiek betetzea bermatu behar dute. Era horretan, portaera seguruak eta osasungarriak sustatu behar dira enpresako maila guztietan, arduradunak izendatzearekin batera, prebentzio-neurriak eraginkorrak izan daitezen.

Halaber, langileek behar bezala trebatuta egon behar dute segurtasun-prozeduretan eta lan-giroko arrisku potentzialen identifikazio eta prebentzioan. Prestakuntzak eta trebakuntzak etengabeak izateaz gain, lan-inguruneko aldaketetara eta identifikatutako arrisku berrietara egokitu behar dira.

Atzeraelikadura eta segimendua ere garrantzitsuak dira portaerak kudeatzeko. Liderrek segimendu-sistemak ezarri behar dituzte hartutako neurrien eraginkortasuna ebaluatzeko eta hobetzeko aukerak identifikatzeko.  Atzeraelikadurak argia eta eraikitzailea izateaz gain, langileen parte-hartze aktiboa sustatu behar du portaeren kudeaketan.

Laburbilduz, enpresa batean portaerak kudeatzea funtsezkoa da denontzako lan-giro segurua eta osasungarria bermatzeko. Modu horretan, enpresako kide guztien konpromisoa ez ezik, lidergo eraginkorra, komunikazio argia, etengabeko prestakuntza eta trebakuntza eta epe luzerako estrategia ere eskatzen ditu. Portaerak kudeatzeko ikuspegi proaktiboa hartzean eta prebentzio-kultura positiboa sustatzean, enpresek istripuak eta lesioak izateko aukerak murriztu eta prebentzio-neurrien eraginkortasuna hobe dezakete, portaera seguruekiko inertzia eta modu seguruan ez jokatzeko moduak alde batera uzteko jarrera sortzen baitira.

Portaerak modu egokian kudeatzen badira, zehapenak edo zigorrak erabili gabe eta jokabide seguruak sarituaz, benetako prebentzio-kultura eta benetako segurtasun-giroa sortuko dira, eta horiek enpresa osoak partekatuko ditu.

Buletinera harpidetu